Gent Fund

Kluczowe informacje

Gent Fund tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferując usługi doradcze w oparciu o innowacyjne rozwiązania biznesowe. Dysponując własnym portfolio projektowym na rynku nieruchomości zapewnia rzetelne i profesjonalne wsparcie strategiczne dla klientów oraz wymierne korzyści zgodne ze strategią Family Office.

Gent Fund S.A. należy do portfela spółek z grupy kapitałowej Gent Holding S.A., która swoją profesję kształtuje w segmencie wyselekcjonowanych projektów na rynku finansowym, nieruchomości oraz nowoczesnych technologii zapewniając strategiczne wsparcie przedsięwzięć. Koncentrując się na unikalnych rozwiązaniach biznesowych umożliwia dostęp do projektów cechujących się dużą atrakcyjnością na tle konkurencji.

Misja i wizja

Misją Gent Fund S.A. jest realizowanie pionierskich projektów odpowiadających na potrzeby rynku i indywidualne potrzeby klientów. Budując swoją przewagę na silnych relacjach i pełnym przekonaniu do rozwiązań z grupy kapitałowej Gent Holding zapewniamy możliwości rozwoju, osiągania sukcesów biznesowych i finansowych. Swoje działania o opieramy o indywidualne i partnerskie podejście.

Zarząd

„Wierzę w siłę sukcesu firmy opartego o silny zespół ludzi. Eksperci Gent Fund budują partnerskie relacje w pełni odpowiadając na indywidualne oczekiwania swoich klientów”

Józef Rytel Prezes Zarządu

Przedsiębiorca, inwestor. Z branżą finansową związany od 2008 roku. W latach 2010 – 2012 pracował w doradztwie finansowym firmy Expander. Od 2012 pełnił funkcje kierownicze w spółce Home Broker S.A., następnie w agencji pośrednictwa nieruchomości Metrohouse S.A., gdzie był odpowiedzialny za budowę zespołu sprzedażowego produktów hipotecznych. W tym czasie zrealizował transakcje na ponad 100 mln PLN. Analizując zapotrzebowanie akomodacji w głównych ośrodkach akademickich w Polsce rozbudował strukturę podnajmu na rynku nieruchomości m.in. Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami i ich obrotem poprzez aktywne działania w zakresie finansowania projektów i doradztwo strategiczne.