Gent Fund

Struktura sprzedażowa

Wsparcie w zakresie przeprowadzania analiz rynkowych, identyfikacji potencjału projektów oraz dostarczanie indywidualnych rozwiązań biznesowych dla klientów stanowią fundament struktury sprzedażowej Gent Fund S.A.

Obecnie firma działa już w 10 miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Częstochowie, Olsztynie i Rzeszowie.

Bartłomiej Stanuch
Sales Director

Z rynkiem finansowym związany od ponad 10 lat. Doświadczenie zdobywał budując sieć sprzedaży w jednej z największych placówek w Polsce w sektorze Private Banking. Zarządzał regionalnym zespołem sprzedaży realizując założone cele sprzedażowe w zakresie profesjonalnego doradztwa produktów i usług finansowych skierowanych do klienta zamożnego. Opracował m.in. autorski program wdrożenia nowych pracowników poprzez skuteczny mentoring, motywacje i wspieranie rozwoju.

W Gent Fund S.A. zarządza oddziałami na terenie całej Polski. Bierze aktywny udział w opracowaniu planów sprzedażowych poszczególnych regionów, jak również odpowiada za rozwój sieci sprzedaży i zapewnienie sprawozdawczości. Jest wsparciem merytorycznym dla kontaktów i negocjacji z kluczowymi klientami.

Daniel Smętek
Business Development Director

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i Inwestycje oraz MBA na Uniwersytecie Franklin w specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem Międzynarodowym. Z rynkiem finansowym związany od ponad 13 lat. Przez ostatnie 7 lat zarządzał zespołem na stanowisku Dyrektora Regionalnego w jednej z czołowych firm doradztwa finansowego osiągając ponaprzeciętne wyniki sprzedażowe. Specjalizuje się w wykorzystaniu zasobów inteligencji emocjonalnej i zarządzaniu sprzedażą. Wierzy w siłę relacji opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Łukasz Stożek
Branch Director Kraków

Z rynkiem finansowym związany od 12 lat. Swoje doświadczenie zdobywał w polskich i zagranicznych instytucjach finansowych. W latach 2015-2017 na stanowisku Dyrektora Oddziału Banku uznawanego za lidera w sektorze bankowości prywatnej wdrażał politykę transformacji banku z sukcesem realizując założenia strategii obniżenia kosztów oraz trwałej poprawy rentowności poprzez budowę banku relacyjnego. Współpracując z klientami bankowości prywatnej zarządzał portfelami o łącznej wartości 130 mln złotych.

Mariusz Pilarz
Branch Director Katowice

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Studia menadżerskie, zarządzanie sprzedażą oraz Politechniki Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie i marketing. Z rynkiem finansowym związany nieprzerwanie od 13 lat. Doświadczenie zdobywał międzynarodowych instytucjach finansowych odpowiadając za profesjonalną obsługę przedsiębiorców oraz za pozyskiwanie i utrzymywanie relacji w sektorze Private Banking. Od 5 lat obsługuje portfel klienta zamożnego o wartości blisko 100 milionów złotych.

Jakub Piwowarski
Branch Director Łódź

Z branżą finansową związany od 2007 r. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze klientów zamożnych oraz zarządzaniu zespołami sprzedażowymi zdobywał w polskich i międzynarodowych organizacjach na stanowiskach doradczych i managerskich. Był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie współpracą z klientami kluczowymi, budowanie zespołów wyspecjalizowanych doradców w obsłudze klientów segmentu mass affluent oraz private banking.

Kariera

Dzięki wypracowanym relacjom w Gent Fund S.A. precyzyjnie dopasowujemy najlepsze modele współpracy stwarzając środowisko przyjazne indywidualnemu rozwojowi i spełnianiu biznesowych pasji. Oferując atrakcyjny system pracy zrzeszamy doświadczonych ekspertów z branży finansowej oraz nieruchomości.

Jeśli posiadasz doświadczenie w sprzedaży, znasz segment klienta zamożnego, interesujesz się rynkiem nieruchomości inwestycyjnej dołącz do grona specjalistów.

Aplikuj

Dodaj załącznik
Więcej *Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż administratorem danych osobowych udostępnionych za pomocą Formularza Kontaktowego jest Gent Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (00-124), przy ​R​o​n​d​o​ ​O​N​Z​ ​1​, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ‌0‌0‌0‌0‌7‌1‌2‌9‌3‌2‌, posiadająca NIP ‌5‌2‌5‌2‌7‌2‌9‌6‌5‌4‌ z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000 PLN opłaconym w całości.
Więcej *Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji i ofert handlowych) dotyczących działalności Gent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Więcej Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gent Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji i ofert handlowych) dotyczących działalności holdingu Gent Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Więcej Wyrażam zgodę na otrzymywanie od podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Gent Holding S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji i ofert handlowych) dotyczących tychże podmiotów.
Więcej *Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o tym, że: dane będą przetwarzane w zgodzie z przepisami prawa w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą Formularza Kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz na podstawie ww. zgód, podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania odpowiedzi oraz że mam prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, określonych w Regulaminie Serwisu Internetowego Gent Fund oraz w Polityce Prywatności. Zapytania oraz żądania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres e-mail: dane.osobowe@gentfund.com.pl

Pola wymagane*